ศสพ.ระยอง กรรมการตัดสินการประกวดผลไม้งานชลบุรีแฟร์ 2567

 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ ในงานชลบุรีแฟร์ 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร  2 ประเภท ได้แก่ประเภทคุณภาพเเละประเภทยักษ์ โดยมีเกษตรกรร่วมนำไม้ผลส่งเข้าประกวดมากมาย 
ความคิดเห็น