ศสพ. ระยอง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกร ผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ในพื้นที่ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

 วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ออกพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อพูดคุยสอบถามปัญหาในการเลี้ยงผึ้งชันโรงที่เลี้ยงในสวนของเกษตรกร ในพื้นที่ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งเกษตรกรได้มีพัฒนาการในการเลี้ยงและแยกขยายต่อยอดเพิ่มขึ้น และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร และรับฟังปัญหาในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร กลุ่มกสิกรรมไร้สาร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้เสริม และขยายผลต่อชุมชนต่อไป

    ผึ้งชันโรงจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการทำการเกษตร เช่นการช่วยผสมเกสรเพิ่มโอกาสการติดผลมากขึ้น และการผลิตน้ำผึ้งเพื่อรับประทาน น้ำผึ้งของชันโรงมีสรรพคุณหลากหลายทั้งยาและคุณค่าโภชนาการ  


ความคิดเห็น