ศสพ.ระยอง เข้าร่วมโครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 38 ณ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

  วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และนางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความเป็นมาโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยองและบรรยายองค์ความรู้ฐานไม้ดอกไม้ประดับในหัวข้อ สับปะรดสี พร้อมทั้งร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 38 9 ตามรอยศาสตร์กษัตริย์ เรียนรู้แนวทางการะพัฒนาเมืองพระมหาชนก อ่างเก็บน้ำดอกกราย แลนด์มาร์คแห่งใหม่จังหวัดระยอง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดศาสตร์พระราชา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมถอดรหัสพระอัจฉริยภาพในด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า คน ที่ช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งในพื้นที่จังหวัดระยอง – ชลบุรี ให้กลายมาเป็นแผ่นดินทอง อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องรายได้ของประชาชน ทั้งที่ประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และขาดแหล่งน้ำ ให้กลับมามีรายได้ และมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน กลายมาเป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับพื้นที่โดยรอบพร้อมกันนี้ ณ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ความคิดเห็น