ศสพ.ระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

 

                          วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ประจำสัปดาห์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานพร้อมแจ้งปัญหาและอุปสรรคในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อร่วมว่างแผนแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมว่างแผนการทำงานในสัปดาห์ถัดไป  ณ ห้องรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองความคิดเห็น