ศสพ.รย. ร่วมใจทำกิจกรรม 5 ส.

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่เเละบุคคลากร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส. โดยเเบ่งเป็น 5 จุด ประกอบด้วย ป่าไผ่ แนวรั้วถนนหน้าศูนย์ฯ บริเวณตรงข้ามโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ไม้ อาคารโรงพัสดุ และซ่อมแซมถนน

ความคิดเห็น