ศสพ.รย.ออกเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


วันที่ 2 มกราคม 2564 คณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนนจังหวัดระยอง นำโดย นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอวังจันทร์ จำนวน 1 จุด ดังนี้
จุดตรวจหลักหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีสถานการณ์ดังต่อไปนี้
- เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ มีความพร้อม 
- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญจำเป็น มีความพร้อม
- สถานการณ์ มีรถเดินทางออกจากจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง
- เหตุการณ์ปกติ (ช่วงเวรที่ผ่านมา และ ช่วงเวรปัจจุบัน) 


ความคิดเห็น