ศสพ. รย. ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง


วันที่ 12 มกราคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายณัฐศิษฏ์ ลอยผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุม Video Conference กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ความคิดเห็น