ศสพ. ระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต  ขัติทะเสมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กิจกรรม ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ บริษัท วีที แหนมเนือง จำกัด, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง, ตลาดเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี และตลาดเมืองทองเจริญศรี โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานตลอดจนการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดในระดับต่างๆความคิดเห็น