ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด

 วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายณัฐพงษ์ บุราญรมย์ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  นำโดย นายกิตติโชติ ยาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด พร้อมผู้นำท้องที่ ผู้นำกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน เกษตรกร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง หนึ่งในคณะหน่วยงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยองความคิดเห็น