ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมการดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564

              วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายณัฐศิษฏ์ ลอยผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมการดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากบก ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสมาชิกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง โดยมีนางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ


ความคิดเห็น