ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย

วันศุกร์ที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวรัชชา นันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์ไม้ จำนวน 60 ต้น ประกอบด้วย ต้นมะกรูด 15 ต้น ว่านหางจระเข้ 15 ต้น ต้นมะตูมแขก 15 ต้น และต้นผักหวานบ้าน 15 ต้น แก่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย เพื่อสนับสนุนแก่โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ด้านการปลูกผัก การดูแล และสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างทุนพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยังขาดโอกาสได้อย่างยั่งยืน


ความคิดเห็น