ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการต้นแบบสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่หมู่บ้านชุมชน

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวรัชชา นันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์ไม้ ประกอบด้วย มะกรูด 30 ต้น  ผักหวานบ้าน 15 ต้น และกระชาย 15 ต้น แก่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการต้นแบบสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่หมู่บ้านชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบในการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น